top of page
danny lambeens gezins-, jongeren- en volwassentherapeut

Danny Lambeens

Team jongeren en jongvolwassenen
Team volwassenen

Door een brede ervaring in het therapeutisch werkveld kunnen zowel (jong)volwassenen, jongeren en jongvolwassenen met hun gezin, bij mij terecht voor hulpverlening in de psychotherapie praktijk te Diest.

Via ervaring met volwassenen, binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams Brabant Oost en eigen privépraktijk, is het mogelijk te consulteren voor moeilijkheden verbonden met het leven in een volwassen context. In dit verband heb ik verder specifieke expertise in verslavingszorg en hulpverlening in het kader van juridische maatregelen. Ook asiel- en of migratieproblematiek kan ik opnemen.

Door de ervaring als gezinstherapeut in het Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis te Kortenberg kunnen gezinnen met kinderen/jongeren en jongvolwassenen consulteren voor gezinstherapie, ouderbegeleiding en, bij specifieke vragen, voor individuele therapie . In het verlengde hiervan is er een specifieke begeleiding van jongvolwassenen (transitieleeftijd/18 - 26j) mogelijk, gezien het vaak gaat om een verlengde, moeilijke adolescentie periode of een moeilijke instap in het studenten of professionele leven. Stilstaan bij zichzelf en nadenken, voelen, hoe men vanuit een eigen verlangen, meer eigenheid kan ontwikkelen in interactie met anderen, is een belangrijke focus in het werk.

Naar opleiding toe heb ik een divers palet nagestreefd met evenwichten tussen individueel psychoanalytisch en gezinstherapeutisch werk, dit zowel met verbale en non-verbale accenten. Als jonge psycholoog ben ik nog opgeleid als bio-energetisch therapeut op psychoanalytische grondslag, een richting waar ik niet meer expliciet mee werk, maar waar ik uit meeneem hoe heel verschillende gevoelens zich kunnen uitdrukken in het lichaam en diverse klachten kunnen veroorzaken. Van daaruit werk ik bijvoorbeeld graag samen met therapeuten die een non-verbaal accent kunnen leggen, zoals een muziek, creatieve of psychomotore therapeut (PMT). Of werk ik met eigen non-verbale methoden (familieopstelling, gezinstekeningen, …) om, in individuele en/of gezinstherapie, impliciet aanwezige interacties/gevoelens voor eigen reflectie, voor eigen inzicht, te benutten. Verder is de combinatie van psychoanalytisch- en systeemtherapeutisch werk interessant.  Met een psychoanalytische insteek is het mogelijk veel dieper in te gaan op drijfveren of krachten die maken dat we in de problemen komen. Met systeemwerk is het bijkomend haalbaar, onszelf, in contact met anderen, in een nieuwe beweging binnen of thuis te brengen.

Aanwezig op maandag en zaterdag
wachtlijst van 6 weken

Danny Lambeens: Over mij
bottom of page