top of page
IMG-20220116-WA0032.jpg

Gaia De Swerts

'Daar waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek' (H. C. Anders)  

 

In ons dagelijks leven botsen we regelmatig op de grenzen van woorden. Zeker wanneer we onze innerlijke belevingswereld willen uitdrukken. We staan dan misschien wel in contact met ons gevoel, maar we krijgen het niet eenduidig verwoord.  In de muziek hebben we geen woorden nodig. Muziek spreekt voor zich en raakt ons. Hiervan maken we gebruik in muziektherapie. Er is daar geen kennis of kunde i.v.m. muziek voor nodig. Iedereen draagt muziek in zich en begrijpt die ‘taal’ intuïtief. Het gaat niet over ‘mooi’ of ‘juist’ muziek maken, maar om het uitdrukken via de muziek wat er in ons leeft, zoals het zich op dat moment voordoet. In het samen improviseren exploreren we wat er speelt in contact met onszelf en de ander, waar we tegenaan botsen, waar we in vastlopen. Muziek heeft de kracht om ons letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Door hier bij stil te staan en er over te reflecteren ontwikkelt zich geleidelijk aan een meer authentieke en gezonde manier van zich verhouden t.o.v. zichzelf, de ander en de wereld.  

 

Muziektherapie is in wezen geschikt voor een heel breed publiek en heel uiteenlopende problematieken. Bij elke therapie wordt een uniek proces doorlopen aangepast aan de noden van de cliënt. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, koppels, gezinnen, … iedereen is welkom! 

 

 

Muziek is steeds een wezenlijk onderdeel geweest van mijn leven. In ons huis weerklonk dagelijks de muziek wanneer mijn ouders oefenden op hun instrumenten of repeteerden met vrienden ter voorbereiding van concerten. Ik begon dan ook al snel zelf te experimenteren met piano, gitaar en zang. En zo werd muziek een onderdeel van mijn identiteit.

In de masteropleiding Psychodynamische Muziektherapie van Luca School of Arts aan het Lemmensinstituut ontplooide mijn passie voor muziek en de psyche zich verder. ik vond er een fascinerend samenspel tussen de wereld van de muziek en die van de psyche. 

Tijdens mijn opleiding deed ik ervaring op in het individueel en groepsgericht muziektherapeutisch werk bij kinderen met gedrags- en hechtingsproblemen en bij volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek.  Mijn eerste werkervaring deed ik op als muziektherapeut bij ouderen met dementie en bij volwassenen met angst- en depressieve klachten. Ondertussen werk ik met jongeren in het Universitair Psychiatrisch Centrum KULeuven te Kortenberg. Hier is muziek sterk verbonden met identiteit. In groepsgerichte en individuele sessies worden ieders eigenheid, interacties, dynamiek en relaties onderling geëxploreerd. 

Daarnaast ga ik als zelfstandige muziektherapeute graag ambulant aan de slag met volwassenen, jongeren, kinderen, ouderen, gezinnen die een hulpvraag hebben. Het telkens opnieuw afstemmen op de cliënt, ruimte bieden naast het bieden van structuur maakt dat een uniek proces kan doorlopen worden. Op zoek naar een gezondere verhouding t.o.v. zichzelf en de andere(n). Rekening houden met ieders draagkracht en het respectvol doorwerken van wat om verwerking vraagt, staan hier centraal.  

Tinny Heyligen: Over mij
bottom of page