top of page
Pieter-Jan Claes jongerenpsycholoog

Pieter-Jan Claes

Team kinderen

Team jongeren en jongvolwassenen

Sedert 2016 studeerde ik af als klinisch psycholoog optie kinderen en adolescenten. Tijdens mijn stage in de kinderpsychiatrie te Asster kwam ik voor het eerst in contact met jongeren die het mentaal moeilijk hebben. Na het behalen van mijn diploma startte ik als leefgroepbegeleider in een gesloten jeugdinstelling. Nadien werkte ik 3 jaar als psycholoog in dezelfde jeugdinstelling om vervolgens de stap te zetten naar Brussel, waar ik werkte met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen.

Ik werk voornamelijk met stemmingsproblemen, angstproblemen, trauma en gedragsproblemen. Verder richt ik mij op diagnostiek (zowel ontwikkelingsstoornissen als belevingsonderzoek). Ten slotte werk ik freelance voor het gerecht waar ik werk bij hoogconflictsituaties. In februari start ik met de postgraduaat gerechtsdeskundige aan de KUL.
Ik ben zowel erkend bij de psychologencommissie (erkenningsnummer 921119103) als bij de beroepsvereniging voor klinische psychologen (VVKP)

Aanwezig op maandag

Inneke Van den Ende: Over mij
bottom of page