top of page
Alix Smolders spel- en kindertherapeute

Alix Smolders

Team kinderen

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en hierbij komen dagelijks heel wat ervaringen kijken. Soms kunnen zorgen, moeilijkheden of gebeurtenissen hen belemmeren in dit groeiproces. Ze ervaren emoties die ze zelf niet altijd begrijpen, waar ze geen blijf mee weten of waar ze moeilijk mee om kunnen gaan.

Soms ervaren kinderen nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten of slaapproblemen. Sommige kinderen hebben een gebrek aan zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld. Andere kinderen vertonen gedragsproblemen of moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes. Sommigen kunnen vertellen dat ze moeilijkheden ervaren, anderen hebben moeilijkheden met het uiten van gevoelens zoals boosheid, angst of verdriet. Soms is het niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is.

Tijdens het intakegesprek proberen we zicht te krijgen op jullie vragen en zorgen, en bespreken we hoe het verdere hulpverleningstraject er kan uitzien. Samen gaan we op zoek naar een manier om te begrijpen wat er zich afspeelt in de binnenwereld van jouw kind. We vertrekken hierbij steeds vanuit de leefwereld, taal en beleving van het kind. Dit kan door in gesprek te gaan, maar ook via spel of tekeningen. Op die manier proberen we aan te sluiten bij de uitdrukkingsvorm die voor jouw kind het meest veilig aanvoelt. Zo krijgt jouw kind de kans om zichzelf te tonen, zijn/haar gevoelens, gedachten en verlangens te uiten, en om gebeurtenissen te verwerken.

Doorheen het traject ligt de focus op de groei van jouw kind. Naast de individuele gespreks- of speltherapeutische sessies, wordt er regelmatig afgestemd met jullie als ouder. Zo zoeken we steeds samen naar het best passende aanbod om jouw kind verder op weg te helpen.

Aanwezig op maandag, woensdag

Inneke Van den Ende: Over mij
bottom of page