top of page

Vanaf 02-01-2024

verwelkomen we

Lieven Steeland

Team volwassenen

Tot begin 2022 (pensionering) heb ik ruim 20 jaar in het psychiatrisch ziekenhuis Asster te Sint-Truiden op de psychodynamische afdelingen gewerkt. Mijn taak bestond hoofdzakelijk uit individuele en groepstherapie. Gaandeweg werd het begeleiden van mensen met een traumatisch verleden een belangrijk aspect van mijn takenpakket.

Daarvoor heb ik ruim 10 jaar in het Centrum voor Alcohol en drugproblemen (CAD-Limburg) gewerkt – hoofdzakelijk met personen met een alcoholafhankelijkheid. 

Sinds een 15-tal jaar werk ik een beperkt aantal uren privé in Zichem.

 

Ik heb steeds met volwassenen gewerkt (19-60 jaar) die op diverse domeinen in het leven vastliepen (persoonlijk, relationeel, professioneel, op vlak van zingeving). 

 

Tijdens de gesprekken hecht ik veel belang aan de therapeutische relatie (waarbij openheid, echtheid, respect en transparantie de basis vormen). Een ondersteunende en begripvolle relatie is noodzakelijk om je als mens begrepen en erkend te voelen.

In de gesprekken ligt de nadruk op je gedachten, je gevoelens en fantasieën, de waarden die je belangrijk vindt, je wensen verwachtingen... ; kortom op de innerlijke belevingswereld, die voor iederéén heel persoonlijk / uniek is. In die zin kan je therapie als een 'individuele reis' beschouwen waarbij de reisroute moeilijk op voorhand in te schatten valt.

Wezenlijk is dat je persoon in zijn eigen diversiteit aandacht krijgt. Al komen pijnlijke ervaringen en gevoelens van mislukken/ falen ter sprake, toch ben ik ervan overtuigd dat de creatieve mogelijkheden een van de sturende elementen van de therapie zijn. 

Men gaat er te gemakkelijk vanuit dat vooral je pijnlijke ervaringen en je "zwakheden" worden aangesproken, terwijl iemands creatieve/ reflectieve mogelijkheden de therapie helpen sturen.

Dit is waaraan ik tijdens de therapie aandacht wil besteden, vertrekkend vanuit een psychodynamisch denkkader dat het onderzoekend werken ondersteunt en onderbouwt.

 

Aanwezig op donderdag

bottom of page